Városmajor Stúdió Építész Iroda


MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A műszaki ellenőr az építtető megbízásából a kivitelezést ellenőrzi. Ez a személy a jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja. Kevesen tudják, hogy az építkezések többségénél már kötelező ilyen szakembert megbízni.

A műszaki ellenőr fogalma

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője. Elsődleges feladata, hogy elősegítse az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatát, és ellenőrizze a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását, valamint kontrollálja kivitelezési dokumentációt.

Mikor kötelező a műszaki ellenőr megbízása?

2008. január 1-től hatályos - és 2008. szeptember 1-től kiegészített - szabály szerint kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha építési engedélyhez kötött építési tevékenységet végeznek, és feltéve, hogy

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,

c) az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, illetve

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint.

A műszaki ellenőr tevékenysége - a nem kötelező esetekben is - indokolt, mivel a laikus építtető nem tudja olyan hatékonyan és szakszerűen ellenőrizni a kivitelezést, mint amennyire ez szükséges lenne. Egy jó műszaki ellenőr sok évig tartó, kilátástalan szavatossági huzavonát tud megelőzni.

A műszaki ellenőr feladatai:

A műszaki ellenőr pontos feladatkörét a felek megállapodása határozza meg, magyarán az építtető a megbízási szerződésben rögzíti, hogy mit vár el a műszaki ellenőrtől. Ha a pontos feladatok listája nincs a szerződésben, vagy a felek éppen a hatályos jogszabályokra hivatkoznak, akkor a Kivitelezési kódex határozza meg, hogy milyen tevékenységeket kell végezni a műszaki ellenőrzés keretében. A műszaki ellenőr felelősségének körülírása során ki kell emelnünk, hogy a műszaki ellenőr a feladatait megbízottként látja el, és megbízottként nem terheli ún. objektív eredményfelelősség. Ez azt is jelenti, hogy főszabály szerint a műszaki ellenőr nem felel a kivitelező hibás teljesítéséért.

Az építési műszaki ellenőr feladata:

Kivitelezés előkészítése során:

- Tervellenőrzés: átvizsgálja az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentációkat, a műszaki leírást

- Megvizsgálja a költségvetést

- Akár a kivitelező kiválasztásában is közreműködhet, javaslatokat tehet pl. szakértő bevonására, vagy ha szükséges, javaslatokat köteles tenni.

Kivitelezés közben:

- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,

- az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása,

- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények megépítésének, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése,

- az építmény kitűzés helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

- az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

- annak biztosítása, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,

- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

- az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek, és a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

- a beépített anyagokhoz, késztermékekhez és berendezésekhez kapcsolódó megfelelőség igazolások meglétének ellenőrzése,

- a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

ellenőrzési jogkörében a műszaki ellenőr vizsgálhatja (vizsgálja) a pénzügyi elszámolásokat és felméréseket, illetve ő adhatja ki a teljesítésigazolásokat is. 

Vissza