Városmajor Stúdió Építész Iroda

 

energia_tanusitvany


ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

2009. év elejétől az új építésű házakra, közhasználatú, állami és önkormányzati épületekre is kötelező energetikai vizsgálatot végezni, azaz Energetikai tanúsítványt kiállíttatni.

Ez a szabályozás 2012. január 1-től már nem csak az újépítésű ingatlanokhoz lesz kötelező, hanem minden értékesítendő és tartósan bérbe adott ingatlanra vonatkozni fog, továbbá az energia megtakarításra irányuló pályázatok is meg fogják követelni. 

Az Energetikai tanúsítvány egy új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát.

Az Energetikai tanúsítvány tájékoztatást ad egy adott épület energiafogyasztásáról a vásárló vagy bérlő számára, mely nagyban befolyásolja ingatlan értékét.

A vevők, bérlők, a tanúsítvány segítségével könnyebben tudnak majd dönteni arról, hogy az igényeiknek mennyire megfelelő a választott ingatlan.

Az energiaárak drasztikus növekedésével egyre nagyobb figyelmet kap az épületek energetikája. Sok esetben kis mértékű racionális fejlesztéssel és körültekintő tervezéssel nagy mértékben növelhetjük ingatlanunk energetikai besorolását, és ezáltal piaci értékét.

MIKOR KELL ELKÉSZÍTENI?

Az Energetikai tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni.

- 2006 szeptembere után indult engedélyezési tervek alapján megvalósuló új épület esetén, használatbavételi eljáráshoz (építtető készítteti).

- 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

- 2012.01.01-től az ingatlan eladásakor, vagy 1 évnél hosszabb időszakra történő bérbeadásakor.

MIKOR NEM KELL ELKÉSZÍTENI?

- épület zöldkártyát az alábbi esetekben nem kell elkészíteni:

- az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,

- a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,

- hitéleti célra használt épületre,

- a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,

- a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,

- az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

JOGSZABÁLYOK

A Magyar Köztársaság kormánya két alapvető jogszabályt alkotott az Európai Unió irányelvei alapján:

- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, rendeletet, amely a számítási módszereket egységesítette,

- és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely pedig az energetikai tanúsítás módszereit szabványosította.

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, DOKUMENTUMOK

Új épület esetén, használatbavételi engedélyhez (komplett engedélyezési tervdokumentáció):

- alaprajz

- metszetek

- műszaki leírás

- homlokzati rajzok

- energetikai igazoló számítás (7/2006 TNM rend.szerint)

- épületgépészeti dokumentáció (ha van)

- felelős műszaki vezető nyilatkozata, melyben igazolja, hogy minden a tervnek és az energetikai számításoknak megfelelően készült el.

Az energetikai igazoláson szerepelnie kell a számítást készítő sajátkezű aláírásának, valamint annak, hogy az érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint készült.

Meglévő épület esetén felmérési dokumentációt készítünk:

- alaprajz

- metszetek

- műszaki leírás

- homlokzati rajzok

- gépészeti rendszerek feltérképezése

- energetikai számítást végzünk

Az energetikai igazoláson szerepelnie kell a számítást készítő sajátkezű aláírásának, valamint annak, hogy az érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint készült.

AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY SZÁMÍTÁSÁNAK MENETE

Az Energetikai tanúsítvány számítása az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a meghatározásával és számításával készül, az alábbiak figyelembevételével:

- A geometriai adatok meghatározása

- A felület/térfogat arány számítása

- A fajlagos hőveszteség tényező megengedett értékének meghatározása

- A fajlagos hőveszteség tényező tervezett értékének megállapítása, a nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

- A nettó fűtési hőenergia igény számítása

- A fűtési rendszer veszteségeink meghatározása

- A fűtési rendszer primer energia igényének meghatározása

- A melegvíz ellátás nettó hőenergia igényének számítása, a melegvíz ellátás veszteségeinek meghatározása, és villamos segédenergia igényének meghatározása.

- A melegvíz ellátás primer energia igényének meghatározása

- A légtechnikai rendszer hőmérlegének számítását, a rendszer veszteségeinek számítása, a rendszer villamos energia igényének meghatározása, a rendszer primer energia igényének meghatározása

- A hűtés primer energia igénynek számítása

- A világítás éves energia igényének meghatározása

- Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása

- Az épület összesített energetikai jellemzőjének számítása

KATEGÓRIÁK

- A tanúsítvány végszámaiból és besorolásából kiderül, hogy egy épület mennyi energiát fogyaszt, azaz mennyibe kerül hosszú távon az üzemeltetése.

- A számítások alapján az épület bekerül az egyik kategóriába, amiből megítélhető, hogy milyen az épület energetikai állapota. Az Energetikai tanúsítvány tartalmaz továbbá egy javaslattételt a korszerűsítésre, valamint azt, hogy a korszerűsítés után milyen kategóriába kerülhet majd az épület.

- A mai követelményeknek megfelelően megépített ház a 'C' kategóriát üti meg, ez a viszonyítási alap, a 100 százalék. Ha ennél kisebb értéket kapunk, az azt jelenti, hogy az épületünk kevesebbet fogyaszt, mint a mai követelmények szerint elvárható, eszerint lehet 'B', 'A', vagy akár 'A+', fokozottan energiatakarékos osztályú is. Sajnos azonban a magyarországi lakásállomány többsége 'F', 'G', vagy, még ennél is rosszabb kategóriába tartozik.

- Ez azt jelenti, hogy ha ezeket módunk lenne korszerűsíteni (hőszigeteléssel és a fűtési rendszer javításával), akkor a lakosság háztartási energiafogyasztása, és ezáltal rezsiköltsége felére-harmadára eshetne vissza.

Vissza